Vzw's & non-profit

Een vereniging zonder winstoogmerk is de Belgische rechtsvorm voor een non-profitorganisatie. Non-profit wil zeggen dat er geen winstoogmerk is. Een non-profitorganisatie heeft niet als doel winst te maken. Toch kan het zijn dat degenen die gebruikmaken van de diensten van een non-profitorganisatie daarvoor moeten betalen