Digitale boekhouding mét dashboard

Digitale boekhouding en digitale administratie worden soms door elkaar gebruikt. Toch is er een verschil.

Het eerste slaat op softwareprogramma’s – de zogeheten online boekhoudpakketten – waarmee de ondernemer zelf (een deel van) de boekhouding voert. Daarvoor is al wat voorkennis vereist.

Digitale administratie slaat eerder op platformen waar je facturen en andere financiële documenten centraliseert. De accountant boekt die vervolgens in. Sommige tools gaan nog een stap verder en houden alle cijfers (kosten, omzet…) bij in grafieken die je dashboard uitmaken. En het is juist zo een dashboard waarvan elke zelfstandige de vruchten kan plukken.

Heel wat Accountants zijn aan de slag gegaan met zulke software.